image image image imageSamen op weg naar ...Duurzaam engagement

Engagement is iets waar je langzaam aan bouwt, waar je in investeert, dat je moet koesteren en waar iedereen in de organisatie aan bijdraagt. Als engagement al een uitdaging is waar veel organisaties mee worstelen, dan is duurzaam engagement dat zeker. Hoe kun je mensen op langere termijn engageren als je als organisatie zelf niet weet waar je volgend jaar zal staan? Het lijkt een paradox als we kijken naar de huidige economische evolutie. En toch is het mogelijk.

Organisatorische flexibiliteit

Veel van de HR-processen en systemen die de laatste jaren zijn ingevoerd, hebben organisaties en hun medewerkers vaak in een keurslijf geduwd dat al voorbijgestreefd was op de dag dat ze gelanceerd werden. Het is tijd voor een aanpak die organisaties toelaat om snel en “wendbaar” in te spelen op de nieuwe uitdagingen en voortdurende veranderingen: organisatorische flexibiliteit. Minder regels om zich achter te verschuilen en meer open en constructieve dialogen met de nodige bewegingsruimte. Het is mogelijk.

 

Evenementen


Referenties