image image image image

Verandering als enige constante

Reorganisaties, acquisities, fusies, allianties, in- en outsourcing, … de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Ontelbare studies hebben aangetoond dat het succes van organisatorische veranderingen valt of staat met “de mens in de verandering”.

Vanuit de bestaande bedrijfscontext ga ik samen met u op zoek naar de snelste weg naar een hernieuwd engagement richting nieuwe objectieven. We bouwen samen aan de persoonlijke veerkracht van medewerkers en leidinggevenden en we leren hen de veerkracht van hun medewerkers en collega’s te versterken.  We maken plaats voor de onzekerheden, twijfels en bezorgdheden die de veranderingen met zich meebrengen en gaan op een pro-actieve manier op zoek naar oplossingen en antwoorden.

Weerstand tegen verandering buigen we om in positieve energie om de nieuwe doelstellingen te bereiken. We maken van medewerkers “actieve deelnemers” en we vermijden dat ze “slachtoffers” of “toeschouwers” worden.

Wenst u meer informatie, klik hier

Evenementen


Referenties